Rozkład dnia

600-800 – Przyjmowanie dzieci – zabawy dowolne.

800-810 – Przygotowanie dzieci do śniadania.

810-830 – Śniadanie.

830-900 – Toaleta dziecięca.

900-1110 – Zajęcia zorganizowane.

1110-1130 – Toaleta – przygotowanie dzieci do obiadu.

1130-1200 – Obiad.

1200-1210 – Toaleta – przygotowanie do snu.

1210-1410 – Sen dzieci – czuwanie.

1410-1430 – Budzenie dzieci – przygotowanie do podwieczorku.

1430-1500 – Podwieczorek.

1500-1530 – Toaleta dzieci.

1530-1700 – Wydawanie dzieci – zabawy indywidualne.